فيلم فارسي بت شکن – Bot-Shekan (Idol-Breaker) film

August 27, 2011 Comments Off on فيلم فارسي بت شکن – Bot-Shekan (Idol-Breaker) film

 Bot-Shekan (Idol-Breaker) is a film in Farsi language about the reality of TRUE monotheism (Tawheed), namely Tawheed Al-Uluhiyyah. Various Iranian Sunni scholars explaining the evil reality of polytheism and its people (i.e. those who call upon others beside Allah like catholics, Sufis, Rafidah Shia etc.).

اهل سنت، مذهب عشق و دوستي مذهب اصيل ايران زمين

June 10, 2011 § 34 Comments

 اهل سنت، مذهب عشق و دوستي است. به كسي از ائمه و اهل بيت و صحابه رضي الله عنهم بغضي ندارد. اعتقاد آنها اين است. حالا چرا برخی شيعيانی كه قبلا به روافض مشهور بوده اند اينگونه كين ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه و ديگر صحابه را در دل دارند، بر مي‌گردد به دروغ‌هايي كه آخوندهاي خمس خور ساخته‌اند. اهل سنت اعتقاد دارد كه دوازده امام اهل سنت بوده اند و مانند شيعيان امروزي كينه توز نبوده اند. شيعيان با عقايدي كه دارند موجب تفرقه در اسلام شده اند. همسر گرامي حضرت رسول صلوات الله عليه را با حضرت علي ضد نشان داده اند. جنگي بين آنها رخ داده است، ولي ببينند اهل سنت چگونه جنگ جمل را تفسير مي‌كنند. به گونه‌اي روايت مي‌كنند كه تعصبي در آن نيست. بغض علي در آن ديده نمي‌شود. عشق به اهل بيت و حضرت علي در روايات آنان مشهود است. حضرت علي را مقصر جلوه نمي دهند، حضرت عايشه را نيز مقصر جلوه نمي دهند. ببينيد: آيا اهل سنت مذهب عشق نيست. با كينه اي كه شيعه براي خودش ساخته و پرداخته به كجا مي خواهد برود. آيا حضرت علي اين كينه توزان را جزو پيروان خود قبول خواهد كرد؟! مي‌گويند حضرت عمر رضي الله عنه به پهلوي حضرت فاطمه سلام الله عليها لگد زده اند و بعدها به همان لگد شهيد شده اند؟!!!! اين بهتان را از كدام كتاب تاريخي نقل قول مي‌كنند؟! اي شيعيان، برخی ملاهاي رافضي شما، خود به بيراهه كه جهنم ختم مي‌شود مي روند و شماها را نيز به دنبال خود مي‌برند. اصلا اين مملكتي كه فارس زبان است بزرگان ادبي ندارد مگر؟! از كدامشان شروع مي خواهيد بكنيد كه عقايدشان را بررسي كنيم. باشد، حافظ را مي‌گوييد. اعتقاد به وي داريد؟ شعرهايش را و فال حافظ را قبول داريد كه؟! حافظ شافعي مذهب و از اهل سنت است. سعدي را با بوستان و گلستان‌اش و ديوان قطور شعرش مي‌شناسيد. حتما مي‌شنايد: سني است. ما دلايل براي گفته‌ي خود داريم. از كتابي‌هايي كه روشنفكران ايراني كه شيعه‌ي به تمام معنا بي‌غرض به چاپ رسانيده اند مي‌توانيم دليل بياوريم. فردوسي را مي‌گوييد: سني است. مولانا جلال الدين بلخي كه افتخار ما ايراني‌ها و فارس زبان به دو كتاب مثنوي معنوي و ديوان شمس وي و صد البته به شخصيت والاي وي است، اهل سنت و حنفي مذهب است. اي واي؟!!!!!! باز هم بگويم. باشد.

« Read the rest of this entry »

مولوى رافضى يا سنى؟

May 25, 2011 Comments Off on مولوى رافضى يا سنى؟

بد نیست محبين مولوى بلخي، تعدادی اندک از اشعار مولاهم (!) را از دو کتاب “مثنوی معنوی ودیوان شمس” ببیند

1. وصف ابو بكر صديق رضي الله عنه

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۹۰۱
چو احمدست و ابوبکر یار غار دل و عشق
دو نام بود و یکی جان دو یار غار چه باشد

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر اول – بخش ۱۲۸
چشم احمد بر ابوبکری زده
او ز یک تصدیق صدیق آمده

2. وصف عمر الفاروق رضي الله عنه

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۷۰
عمر آمد عمر آمد ببین سرزیر شیطان را
سحر آمد سحر آمد بهل خواب سباتی را

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۲۵۸۰
بگریزد عقل و جان از هیبت آن سلطان
چون دیو که بگریزد از عمر خطابی

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۲۱۷۵
گر رافضیی باشد از داد علی در ده
ور ز آنک بود سنی از عدل عمر برگو

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر پنجم – بخش ۱۵۳
هر که عدل عمرش ننمود دست
پیش او حجاج خونی عادلست

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر چهارم – بخش ۶
عهد عمر آن امیر مؤمنان
داد دزدی را به جلاد و عوان

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر اول – بخش ۳
ای مرا تو مصطفی من چو عمر
از برای خدمتت بندم کمر

3. وصف عثمان ذو النورين رضي الله عنه

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۱۴۹۳
بر مصحف عثمان بنهم دست به سوگند
کز لولوی آن دلبر لالای دمشقیم

4. رافضى خواندن شيعيان و قول به دوستى على و عمر رضي الله عنهما

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۸۱۰
رافضی انگشت در دندان گرفت
هم علی و هم عمر آمیختند

بر یکی تختند این دم هر دو شاه
بلک خود در یک کمر آمیختند

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۱۱۷۲
گفتن همه جنگ آورد در بوی و در رنگ آورد
چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عمر

مولوی – دیوان شمس – غزلیات – غزل شماره ۱۶۲۱
بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم
بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم

*******

مولوی اگر شیعه است، از چه روی می خواهد در فضیلت عمر رضي الله عنه با آنان بگوید؟

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر سوم – بخش ۱۵۰
این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند
چون نشاید بر جهود انجیل خواند
کی توان با شیعه گفتن از عمر
کی توان بربط زدن در پیش کر

مولوی – مثنوی معنوی – دفتر دوم – بخش ۲۰
پس امام حی قایم آن ولیست
خواه از نسل عمر خواه از علیست

مهدی و هادی ویست ای راه*جو
هم نهان و هم نشسته پیش رو

البته اشعار وی در ذمّ اهل بیت فراوان است


خلفای راشدین از منظر شاعران بزرگ ايرانى – Heritage of Sunni Iran – Classical Persian Poets praising the Sahabah

May 25, 2011 § 3 Comments

خلفای راشدین از منظر شاعران بزرگ!”

چه نعت پسندیده گویم تورا؟
علیک السلام ای نبی الوریدرود ملک بر روان تو باد
بر اصحاب و بر پیروان تو بادنخستین ابوبکر پیر مرید
عمر، پنجه بر پیچ دیو مریدخردمند عثمان شب زنده دار
چهارم علی، شاه دلدل سوار

ندانم کدامین سخن گویمت
که والاتری زانچه من گویمت

{ سعدی}

شهداى اهل سنت ايران – Ahl Al-Sunnah Shohada of Iran

April 16, 2011 Comments Off on شهداى اهل سنت ايران – Ahl Al-Sunnah Shohada of Iran

Poem: چه خوش باشد كه با ايمان بميريم – What a joy to die with Iman

Listen

Download

تبليغ براي نامه دروغين يزدگرد سوم به عمر بن خطاب رضي الله عنه

April 14, 2011 § 5 Comments

تبليغ براي نامه دروغين يزدگرد سوم به عمر بن خطاب رضي الله عنه

« Read the rest of this entry »

ایرانی ها چگونه شیعه شدند؟

April 8, 2011 § 7 Comments

نویسنده:

محمد باقرسجودى

صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند؛ یعنی  تقریبا500 سال پیش؛ اما تاثیر آنها بر زندگی امروز ما تا هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز  نمیتوانیم از بدبختی های که  این حکومت دامنگیر ایران کرده نجات بیابیم مگر اینکه ریشه  این بدبختی را بشناسیم. نخست این را بگویم که صفوی ها 230 سال حکومتشان ادامه داشت بعدش 5 سلسله  افشار و زند و قاجار و پهلوی و ملاها  بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر پنج سلسله بعد از صفوی یا  در امتداد آن  بودند یا  از نفوذ آن  نتوانستند بیرون بیایند( مثلا جمعیت چند صدهزار نفری  سنی در تهران تا  هنوز مسجدی ندارند این تاثیر صفویت است

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing the فارسي category at SONS OF SUNNAH.