نگاهی نو به رسانه های ایران [Film exposing the satanic & anti-Islamic media of Iran]


سلسله برنامه هنگام نیرنگ: نگاهی نو به رسانه های ایران

Part 1/3

Part 2/3

Part 3/3


بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین

امروزه رسانه ها تنها برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات به کار نمی روند بلکه به جزئی جدا ناپذیر از زندگی تبدیل شده اند و با هزینه های هنگفتگی که برای آنها صرف می شود می توانند بر ارزشها اعتقادات، افکار و حتی رفتار و عادات انسانها تاثیر بگذارند و آنها را تغییر دهند. به صورتی که رسانه ها می توانند حامل پیام ها و مفاهیمی باشند که موجبات تغییر جامعه را فراهم کرده و انسان ها را به سوی سربلندی دنیا و آخرت هدایت کنند و در مقابل می توانند باورها و عقائدی را منتشر کنند که جامعه را در مسیر شقاوت ابدی قرار دهند.

حکومت ایران با درک توانایی رسانه ها در تاثیرگذاریشان بر جامعه و ذهن مخاطب، رسانه هایش و در راس آنها صدا و سیما را در راستای رسیدن به منافع و اهداف خود مسخر کرده و با صرف هزینه های هنگفت و بهره بردن از فنآوری های نوین و بکارگیری روش های پیچیده ی جذب مخاطب سعی دارد ارزشهای باطل و مورد پسند خود را به مردم تزریق کند. اما قبل از این کار باید جامعه را از ارزشهای اسلامی و حقیقیش تهی کند، به همین سبب در تولیدات خود (از فیلمها و سریالها گرفته تا برنامه های تحلیلی) عقاید، ارزشهای اسلامی و اخلاق جامعه را نشانه گرفته است.


از انتشار تدریجی و قدم به قدم فساد در جامعه زیر نام سریالهای خانوادگی گرفته تا حمله به ارزشهای حقیقی و مقدسات مسلمانان و الگوهای قرآنی آنها و معرفی الگوهای جدید زیر نام تولیدات تاریخی مذهبی. 


برای پیشبرد اهداف خود و فریب مردم نیز از هیچ عمل زشت و ناپسند و هیچ شعار و دروغی فروگذار نمی کند. از ادعای روایت تاریخ گرفته تا ادعای دوست داشتن و محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم.


در مقابل بهره گیری های منفی حکومت ایران و به طور کلی اهل باطل از رسانه ها برای پیشبرد اهداف شوم خود، اهل حق در جهت نیل به اهداف مقدس خود رسالت سنگینی بر دوش دارند. آنها باید رسانه ها را در راه کشف و بیان حقیقت مسخر ساخته و توسط آنها انسانها را از بند بردگی الهه های دروغین رها نموده و آنها را به بندگی پروردگار جهانیان رهنمون شوند.


دعوتگران راه الهی نباید در این معرکه ی رسانه ای تاثیر پذیر و یا نظاره گر باشند، بلکه باید در برابر هجمه های اهل باطل برای دفاع از حق به پا خاسته، سستی به خود راه ندهند و با هرآنچه در توان دارند از ارزشهای الهی دفاع نموده و جامعه را به سوی خیر و نیکی هدایت کنند.


سلسله برنامه ی هنگام نیرنگ تلاشی است در این راستا و در جهت کشف و بیان حقیقت رسانه های ایران و در راس آنها صدا و سیما. تا حقیقت شعارهای حکومت ایران در جهت فریب مخاطبان را آشکار سازد.


قسمت اول این سلسله برنامه در سه بخش تهیه شده است:
بخش اول: صدا و سیمای ایران؛ نشر فساد و توهین به مقدسات
بخش دوم: روایت تاریخ یا اهانت به پیشگامان نخستین امت اسلامی؟
بخش سوم: مختار ثقفی؛ مؤمن مجاهد یا کذاب مدعی نبوت؟


از خداوند متعال مسألت داریم که این تلاش را سبب افرایش آگاهی مسلمانان از این حکومت مردم فریب قرار دهد و به عنوان باقیات صالحات برای عاملین آن بپذیرد. 

برای دانلود قسمت اول این سلسله برنامه که در سه بخش تهیه شده، از لینکهای زیر استفاده کنید:

بخش اول:
صدا و سیمای ایران؛ نشر فساد و توهین به مقدسات

کیفیت عالی (358.74 MB)

کیفیت متوسط (
170.7 M))

کیفیت پایین 
(68.63 MB)

نسخه موبایل 
(81.12 MB)


بخش دوم:
روایت تاریخ یا اهانت به پیشگامان نخستین امت اسلامی؟

کیفیت عالی 
(661.17 MB)

کیفیت متوسط 
(255.98 MB)

کیفیت پایین 
(126.43 MB)

نسخه موبایل 
(149.48 MB)


بخش سوم:
مختار ثقفی؛ مؤمن مجاهد یا کذاب مدعی نبوت؟

کیفیت عالی 
(369.03 MB)

کیفیت متوسط 
(140.19 MB)

کیفیت پایین 
(70.64 MB)

نسخه موبایل 
(83.87 MB)

http://www.2shared.com/video/mB2QmZ0Y/hgbakhsh3mb2.html
http://www.multiupload.com/89R8N0V259

One thought on “نگاهی نو به رسانه های ایران [Film exposing the satanic & anti-Islamic media of Iran]

Comments are closed.