اهل سنت، مذهب عشق و دوستي مذهب اصيل ايران زمين


 اهل سنت، مذهب عشق و دوستي است. به كسي از ائمه و اهل بيت و صحابه رضي الله عنهم بغضي ندارد. اعتقاد آنها اين است. حالا چرا برخی شيعيانی كه قبلا به روافض مشهور بوده اند اينگونه كين ابوبكر و عمر و عثمان و عايشه و ديگر صحابه را در دل دارند، بر مي‌گردد به دروغ‌هايي كه آخوندهاي خمس خور ساخته‌اند. اهل سنت اعتقاد دارد كه دوازده امام اهل سنت بوده اند و مانند شيعيان امروزي كينه توز نبوده اند. شيعيان با عقايدي كه دارند موجب تفرقه در اسلام شده اند. همسر گرامي حضرت رسول صلوات الله عليه را با حضرت علي ضد نشان داده اند. جنگي بين آنها رخ داده است، ولي ببينند اهل سنت چگونه جنگ جمل را تفسير مي‌كنند. به گونه‌اي روايت مي‌كنند كه تعصبي در آن نيست. بغض علي در آن ديده نمي‌شود. عشق به اهل بيت و حضرت علي در روايات آنان مشهود است. حضرت علي را مقصر جلوه نمي دهند، حضرت عايشه را نيز مقصر جلوه نمي دهند. ببينيد: آيا اهل سنت مذهب عشق نيست. با كينه اي كه شيعه براي خودش ساخته و پرداخته به كجا مي خواهد برود. آيا حضرت علي اين كينه توزان را جزو پيروان خود قبول خواهد كرد؟! مي‌گويند حضرت عمر رضي الله عنه به پهلوي حضرت فاطمه سلام الله عليها لگد زده اند و بعدها به همان لگد شهيد شده اند؟!!!! اين بهتان را از كدام كتاب تاريخي نقل قول مي‌كنند؟! اي شيعيان، برخی ملاهاي رافضي شما، خود به بيراهه كه جهنم ختم مي‌شود مي روند و شماها را نيز به دنبال خود مي‌برند. اصلا اين مملكتي كه فارس زبان است بزرگان ادبي ندارد مگر؟! از كدامشان شروع مي خواهيد بكنيد كه عقايدشان را بررسي كنيم. باشد، حافظ را مي‌گوييد. اعتقاد به وي داريد؟ شعرهايش را و فال حافظ را قبول داريد كه؟! حافظ شافعي مذهب و از اهل سنت است. سعدي را با بوستان و گلستان‌اش و ديوان قطور شعرش مي‌شناسيد. حتما مي‌شنايد: سني است. ما دلايل براي گفته‌ي خود داريم. از كتابي‌هايي كه روشنفكران ايراني كه شيعه‌ي به تمام معنا بي‌غرض به چاپ رسانيده اند مي‌توانيم دليل بياوريم. فردوسي را مي‌گوييد: سني است. مولانا جلال الدين بلخي كه افتخار ما ايراني‌ها و فارس زبان به دو كتاب مثنوي معنوي و ديوان شمس وي و صد البته به شخصيت والاي وي است، اهل سنت و حنفي مذهب است. اي واي؟!!!!!! باز هم بگويم. باشد.

عطار نيشابوري كه نيشابوري است، اهل سنت و حنفي مذهب است. رجوع كنيد به منطق الطير وي كه در منقبت چهاريار چه‌ها سروده است. عبدالرحمن جامي را نيز مي‌شناسيد. از ستون‌هاي ادبيات فارسي است. اهل سنت و حنفي مذهب است. با امام محمد غزالي كه كتاب احياء علوم الدين و خلاصه آن كتاب كيمياي سعادت را نوشته و بارها در ايران به چاپ رسيده است نيز آشنايي داريد. اهل خراسان است. اين خراساني كه روزي بزرگترين علماي اسلام از آن برخواستند و مي‌توان گفت كه وجب به وجب آن را قدم‌هاي مبارك اولياء الله اهل سنت حس كرده است، تماما اهل سنت بوده اند. اي ايرانيان! شما همگي اهل سنت بوده ايد. چرا؟! چون: آثار مكتوب اين را مي‌گويند. تمام شهرهايي كه اكنون شيعه شيعه مي‌كنند و در رثاي اهل بيت و بدگويي صحابه كرام مجالس تشكيل مي‌دهند اجدادشان همگي سني بوده اند. تاريخ را بنگريد. اي شيعيان! ما را مخالف دوازده امام و در راس آنان حضرت فاطمه و حضرت علي رضي الله عنهم اجمعين نشان داده اند، در حالي كه اينگونه نيست. حكومت‌ها را ببينيد چه ها كه نمي كنند. مردم بيچاره هر حكومتي كه بيايد مجبورند به همان مذهب آن حكومت دربيايند. مخصوصا اگر حكومت مثل صفويه باشد كه تمامي آثار قبور اولياء الله اهل سنت را با خاك يكسان كردند تا نشانه‌اي از آنها نباشد. نمونه اش قبر احمد غزالي برادر امام محمد غزالي را به گونه اي كردند كه اصلا اكنون اصلا معلوم نيست كجاست. (رجوع كنيد به مقدمه‌ي آقاي احمد مجاهد مصحح كتاب مجموعه آثار فارسي احمد غزالي، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰) روافض در مخالفت با اسلام واقعي اهل بيت را دستاويز خود قرار دادند، و به مرور شيعه شكل گرفت و عقايدشان به نظم درآمد. ولي چه كنند كه مذهبشان از بن و اساس كينه توزانه است. از خدمتگزاران صديق اسلام واقعي كه اين وبلاگ را بوجود آورده اند تشكر مي كنيم و از خداوند و روحانيت مبارك حضرت رسول و اهل بيت، دوازده امام و صحابه كرام برايشان طلب استمداد برايشان داريم. از دوستان خواهشي دارم و آن اين است كه يك به يك تمامي آثار نويسندگان و شعراي ايراني را مطالعه كنند و اشعارشان و نوشته‌هايشان را كه دليل بر اهل سنت بودن آنهاست را به فارس زبان عزيز طالب اسلام حقيقي، تبيين دارند. اجركم عند الله

مگر مولوي سني نيست؟ آيا قبولش داريد؟ عقايدش را چه؟ اينكه تمامي ايران سني بوده اند را رد مي كنيد؟ تاريخ اين را تاييد مي كند. آيا سني ها با حضرت علي و ولايت وي مخالف اند؟ سني ها عقيده دارند حضرت رسول اكرم شهر علم و علي در آن است. شيعه چرا وانمود مي كند كه سني ها علي و ولايت وي را رد مي‌كنند. به مقالاتي كه سني ها در باره ولايت نوشته اند توجه كنيد. مطالبشان چه عمقي دارد. اصلا عرفان سني‌ها كه ذكر عرفاي‌شان در تذكرة الاولياء عطار نيشابوري و ديگر كتب نوشته شده از دو طريق به حضرت رسول مي رسد. يكي حضرت علي كرم الله وجه و يكي حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه. ببينيد اگر اهل سنت، امام علي كرم الله وجه را، حضرت فاطمه را سلام الله عليها را و ديگر امامان را رد كنند، سني نيستند. به اين سني‌ها، نمي شود تهمت شيعه شدن را نيز داد. همانطوري كه به بيشتر علماي اهل سنت، تهمت شيعي شدن داده اند. مثل صاحب تفسير حسيني حسين واعظ كاشفي. عطار كتاب تذكره الاولياء اش را با نام يكي از دوازده امام عليهم سلام آغاز كرده و با يكي ديگر از امامان پايان داده است. او سني است. به شيعيان توصيه ميكنم مطالب نوشته شده توسط علماي اهل سنت را خوب بخوانيد و چرنديات خود را بيهوده به عنوان نظر ارسال نكنيد. چون اين مطالب چرند در كتابهاي خوش جلدتان بسيار است و در سايت ها نيز آمده است. اي اهل تشيع، اگر اهل تحقيق هستيد تعمق كنيد در مقالاتي كه در باره اختلافات شيعه و سني در سايتهاي اهل سنت آمده است. مطالب اهل تشيع را ما مي دانيم و در جواب اين عقايدشان كه فاسد است اهل سنت جواب مي دهد.اي گروه شيعيان اگر نمي خواهيد تحقيق كنيد و به حقايق ايمان بياوريد اجباري براي شما نيست : لااكراه في الدين…(قرآن كريم/ سوره بقره ۲۵۶) اجباري در دين نيست.

حافظ رحمة الله عليه مي‌گويد:

با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي/

تا بي خبر بميرد در رنج خودپرستي.

34 thoughts on “اهل سنت، مذهب عشق و دوستي مذهب اصيل ايران زمين

 1. سلام
  مطالب خيلي احساسي بيان شده است. اينكه در جنگ جمل نه علي و نه عايشه را مقصر بدانيم نوعي راحت طلبي و مصلحت طلبي است.
  ملاك حقانيت است و نه اكثريت
  شما به هر صورتي كه شده ميخواهيد كسي را مقصر ندانيد. اكثريت مردم هم دنبال دردسر نيستند و ميخواهند تنشي در كار نباشد. به همين دليل است كه اكثريت مسلمانان اهل سنت هستند- افراد كمي به خود زحمت ميدهند كه دنبال حقيقت باشند.

 2. سلام علیکم
  مشکل شما اهل سنت این است که تمام آیاتی را که خداوند در آنها از منافین حرف می زند را نادیده می گیرید به طوری که گویی بعد پیامبر طبقه منافقین نیز بلا فاصله در زمین فرو رفته اند و همه قدیس و رض الله عنه اند!! حتی احادیثی که به وضوح عدم عدالت و صلاحیت برخی اصحاب را بیان میکند لجوجانه توجیه می کنید! هم ظالم را دوست دارید و هم مظلوم را و میگویید ظالم در ظلمش به مظلوم اجتهاد کرده و اجر هم دارد! اگر هر ظلم و اشتباهی را با اجتهاد بتوان توجیه کرد آنوقت تمامی ظلم ها و گناهان نیز به نوعی قابل توجیه خواهند بود و سنت خداوند بر گمراه و مبغوض بودن ظالمان و ظلمشان استوار است. خداوند در آیه 4 سوره مبارک احزاب میفرماید: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ــــــ خداوند درون هیچ کس دو قلب قرار نداده است .
  یعنی قلب یا جای محبت ظالم است یا مظلوم

 3. مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر(صفحه ی 214)از مفسّر و مورخ معروف اهل سنت(محمد بن جریر طبری دارنده ی تاریخ معروف طبری)نقل مکیند که پیامبر اکرم(ص)بعد از نزول آیه ی تبلیغ فرمود:جبرئیل از طرف خدا دستور آورد که در این جایگاه بایستم و به هر سیاه و سفید اعلام کنم که:علی فرزند ابی طالب برادر من،وصی من،جانشین و امام پس از من است.

 4. آیت الله علامه سيد ابوالفضل برقعی در مورد کتاب الغدیر علامه امینی می فرمايد که این کتاب بیشتر کتاب روضه و روضه خوانی هست بیشتر تا اینکه یک کتاب علمی و مستدل باشد
  امینی در این کتاب به هر خس و خاشاکی چنگ زده و روایات صحیح و سقیم را بدون بررسی سندی در این کتاب گرد آورده است…. تا به گمان خودش عظم و ابهت یک موضوع کوچکی مثل حادثه ی غدیر را نمایش دهد. امام طبری در تاریخ خود تمام روایات موجود در آن دوران را گرد آوری و با ند در کتاب خود نقل کرده است و چنانچه خود نیز در مقدمه کتاب : می فرماید : این کتاب حاوی مطالب صحیح و سقیم هست و او این روایات را یک جا جمع آوری کرده و بررسی سند و اعتبار روایات را بر عهده ی محقیقین و پژوهشگران گذاشته است و ما هم با بررسی سندی هر روایتی را که صحیح باشد می پذیریم و هر روایتی را که ضعیف باشد رد می کنیم ….مثلا در همین موضوع غدیر خم دهها روایت در طبری نقل شده است.. و اخیرا علما و محقیقین اهل سنت روایات تاریخ طبر ی را طبقه بندی کردند و صحیح و سقیم را از هم جدا کردند .
  به کتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري تحقیق استاد محمد بن طاهر البرزنجي – محمد صبحي حسن حلاق مراجعه بکنید .. در آنجا روایات تاریخ طبری از نظر سندی طبقه بندی شدند

 5. نه اتفاقا این مشکل شماست که آیاتی را که در مورد منافقين هست را به بهترین اصحاب و پاران پیامبر نسبت می دهید در صورتی که شان نزول این آیات در مورد اشخاص معین و مشخصی هست و در تاریخ معروفند .. و هیچ کس هم این آیات رانادیده نمی گیرد و این شمایید که آیاتی را که در فضل مهاجرین و انصار و صحابه ی پیامبر هست را نادیده می گیرید و در عین حال سعی می کنید آیاتی را که در شان تعداد معینی از منافقین نازل شده را به دروغ و زور و بهان و با استفاده از سمبه ی تاویل و روایات جعلی به مهاجرین و انصار نسبت دهید

 6. بسم الله الرحمن الرحیم
  اما بعد. ابتدا باید در مورد کلمه نحس رافضه توضیح دهم. این کلمه را جناب زید بن علی (رض) پس از انکه کوفیان دست از حمایت او برداشتند به انها نسبت داد. . حال شما به شیعه رافضی می گوید اری ما رافضی هستیم اما رافض ظلم. من کاری با کوفیان هزار رنگ ندارم. اما می توانیم بگوییم که جناب زید این لفظ را به کوفبیان نسبت داد چون دعوت کنندگان زید تنها اهل کوفه نبودند بلکه اهل خراسان و بصره هم از ایشان دعوت کردند اما زید به دلیل عواملی زودتر از موعود قیام کرد و چون در کوفه بود ابتدا در انجا قیام کرد. پس نمی توانیم بگوییم که شیعه رافضی است بلکه اهل
  کوفه رافضی هستند اما نه مثل شیعه رافض ظلم بلکه رافض عدل.

  اما درباره حضرت فاطمه(س) دکتر شهیدی چنین می نویسد:”در روایات شیعی و نیز بعض کتب اهل سنت و جماعت امده است که این فزرزند (محسن) بر اثر اسیبی که در روزهای پرگیر و دار پس از رحلت پیغمبرص بر دختر او وارد امد سقط گردید.” و در زیر نویس نام کتاب را هم می نویسد الملل و النحل شهرستانی جلد یک ص 77 . و شهرستانی روایت می کند که عمر به حضرت فاطمه ضربه می زند.

  اما شعرا حافظ سنی شافعی ظاهرا اما یک بیت درباره شافعی می نویسد و ان این است: حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید / از شافعی مپرسید امثلال این مسایل.
  اما فردوسی. شیعه است در حالی که شما نوشتید او سنی است. اما دلیل یبرای شیعیت او. از کتاب چهار مقاله نظامی سمرقندی من مطلبی نقل می کنم: پس از انکه فردوسی کتابش را پیش سلطان برد “محمود با ان جماعت تدبیر کرد که فردوسی را چه دهیم؟ گفتند 50 هزار درم و این خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب و این بیت بر اعتزال او دلیل کند که او گفت: به بیبنندگان افریننده را/ نبینی مرنجان دو بیننده را . و بر رفض او این بیتها دلیل است که او گفت: … میانه یکی خوب کشتی عروس / براراسته همچو چشم خروس / پیمبر بدهو اندرون با علی / همه اهل بیت نبی و وصی / اگر خلذد خواهی به دیگر سرای / به نزد نبی و وصی گیر جای / برین زادم و هم برین بگذرم / یقین دان که خاک پی حیدرم.” و در مورد بعد از مرگ فردوسی می نویسد :” در ان حال مذکری بود در طبران تعصب کرد و گفت من رها نکنم تا جنازه او در گورستان مسلمانان برند که او رافضی بود” پس می بینید که فردوسی را رافضی می خوانند و از نظر شما شیغعه رافضی است.همچنین دشمنی سنیان را با شیعه می بینید اما در مورد عرغفان که جنابعالی از ان می گویید. نمود عرفان ابتدا در اعمال و گفتار حضرت پیامبر(ص) و سپس در امام علی(ع) است شما بهترین سخنان عرفانی را در نهج البلاغه حضرت علی بیابید. و بعد از کتاب ایشان کتاب با ارزش صحیفه سجادیه که پر از نکات مهم عرفانی است. اگر قرار باشد منشا عرفان را بیابیم منشا ان ابتدا فقط ذدر شیعه بوده است. اما بعدها به دلیل عواملی از جمله سرکوب شدید شیعیان و از بین بردن کتب شیعیان و…امکان برای فعالیتهای عرفانی و دینی و اجتماعی برای شیعه وجود نداشته است.

  اما جنگ جکمل. شما می گویید که انها جنگ کردند اما دشمن هم نبودند. من نمی دانم این همه کشته فقط از روی دوستی بوده است. شما ایه ای که قران در مورد جنگ بین دو مسلمان است را نخوانده اید. ایا غیر از این است که عایشه وطلحه و زبیر شروع کتنده جنگ بودند. عایشه از همان ابتدا با امام علی حضرت فاطمه و… رمیانه خوبی نداشت. و نسبت به حضرت خدیجه و دختر ایشان حسادت می کرد. ماجرای جنگی که پیامبر در اواخر عمر امر به ان فرمودند و اسامه بن زید را به فرماندهی انتخاب کردند را در تاریخ خوانده ایم در ماجرای ان جنگ اسامه چند بار با دستور زنان پیامبر اعلی الخصوص عایشه برگشت.این به معنای این است که عایشه فهمیذده بود که پیامبر با فرستادن شیخین به همراه اسامه می خواهد امام علی را در مقام خلافت بنشلاند. به همین دلیل باعث کش دادن جنگ شد. در ماجرای دفن امام حستن عایشه وقتی مطلع ماجرا شد سریعا بر مرکب خود سوار شد و مانع از دفن امام در کنار مرقد پیامبر شد. و عایشه در جنگ جمل دشمنی خود را با اهل بسیت کاملا نشان داد و می بینیم که ابتدا و فقط امام علی در صدد اصلاح مسلمین مقابل اقدام کرد و به ایه قران که عمل می کتند. در حالی که عایشه دست از جنگ نکسشید. البته نقش پر افتخار طلحه و زبیر را نیز نباید نادیده گرفت

  توکلت علی الله.

 7. اون مطلبی که از دکتر شهدی نقل کردید که ظاهرا از کتاب الملل و النحل شهرستانی آدرس داده و ادعا کرده که شهرستانی روایت می کند که حضرت عمر به حضرت فاطمه ضربه می زند دروغ و کذب محض است . بلکه شهرستانی اعتقادات باطال نظام معزلی را بیان می کوید که از جمله عقاید باطل آ«ها این است که معتقد هستند حضرت عمر حضرت فاطمه را ضربه زد و بعد در آخر این نقل در پاسخ آنها می گوید که اینها همه اش دروغ و افترا هست ..
  اما در مورد فردوسی فقط یک سوال دارم : شما در مورد ابیات زیر که از شاهنامه فردوسی هست چه نطری دارید؟؟

  که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس ز بوبکر به

  عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چو باغ بهار

  پس از هر دو آن بود عثمان گزین خداوند شرم و خداوند دین

  چهارم علی بود و جفت بتول که او را به خوبی ستاید رسول

 8. بسم الله الرحمن الرحیم
  درجواب ALI

  باید بگویم اولا نص قرآن این است ومذهب اهل سنت بر قران عمل می کنند
  که می فرماید تلک امه دقد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم
  وهمچنین می فرماید انما المومنین الاخوه فاصلحوا بین اخویکم
  وقبل آن می فرماید وان طائفتان من المومنین اقتتلوا
  پس قران حتی می گوید اگر دو گروه مومن جنگیدند باهم بینشان را صلح کنید پس چه برسد به خیر امت صحابه کرام؟؟
  پس منهج اهل سنت قرآنی است اما منهج رافضه در این مورد مانند منهج برادرانشان خوارج است
  مذهب تکفیر وسب وشتم ولعن

 9. امام علی (ع) : 1- هر چیز بذری دارد بذر دشمنی شوخی زیاد است. 2- هر چیز را زشتی است و زشتی عمر همنشینی با دشمنان دین است. 3- هر چیز زیوری دارد و زیور گفتار راستگویی است. 4- هر چیز را صدقه ای است و صدقه عقل و خرد تحمل گمراهان است. غررالحکم صفحۀ 594

 10. امام علی (ع) : 1- هر چیز بذری دارد بذر دشمنی شوخی زیاد است. 2- هر چیز را زشتی است و زشتی عمر همنشینی با دشمنان دین است. 3- هر چیز زیوری دارد و زیور گفتار راستگویی است. 4- هر چیز را صدقه ای است و صدقه عقل و خرد تحمل گمراهان است. غررالحکم صفحۀ 594

  مدیرمحترم سایت سلام علیکم
  مشکل شیعیان وبرادران اهل سنت درزمان فعلی اینها نیستند من به سایرعقایدکاری ندارم دشمنی وخصومت بایکدیگر به ضرر اسلام ومسلمین که هم شیعه وهم سنی راشامل می شود ,تمام خواهدشد.ماکه نمی توانیم به زورهمدیگرراقانع کنیم پس همه اسلام مائیم,مادوطرفیم,اختلاف آفت است،آفت دوطرف راازبین خواهدبود .اگرازبین بریم یک جای خالی بزرگ درعالم خواهدماند…حالافکرکنیداین جای خالی برای چه کسانی باقی خواهدماند.الان صهیونیست ها وامثال بوش واوباما درجای خود نشسته اند وبعضی ازمادردنیایکدیگررامی زنیم ومی بریم ومی کشیم آنهامی کشندمایکدیگرراقاتل می نامیم.من تنها خودم را می گویم من حضرت علی واهل بیت راعزیزترازجانم دوست دارم بی فکرشان بی محبتشان نمی توانم زندگی کنم .من این طور به خودم القاکردم که هرکس درحق علی وفاطمه وحسن وحسین کرده بدون آنکه بدانم کیستند تاابدوزنده هستم برآنان لعنت می فرستم وچون خدابرهمه امورگذشته وحال دانا است خودلعن ونفرین وعذابش را به آن که خودمی داند چه کسی مسبب ظلم است بفرستد…….

 11. بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام اما بعد. مطلب شهرستانی در کتب دیگر اهل سنت مثل اسفراینی (الفرق بین الفرق ص 107) صفدی (الوافی بالوفیات ج5 ص 347( مقاتل بن عطیه(الامامه و الخلافت ص 160) هم نقل شده است. اما در مورد فردوسی سوال شده بود. باید خدمت شما عرض کنم فردوسی در شاهنامه از پادشاهان بزرگ زردشت و عقاید زردشت و بعضی روایات زردشتی مثل رویین تنی اسفندیار به دلیل شستن زردشت اسفندیار را در اب مقدس و… را نقل می کند و از انان ستایش به جای می اورد پس باید بگوییم فردوسی زردشت است. اما واقعیت تلخ این است که تعصب و انفکاک دین انقدر چشم شما را کور کرده که به جز تفرقه چیز دیگری نمی بینید.

  اما دوست دیگر که در مورد منهج اهل سنت صحبت کرده. بنده همان ایه قران را بیان کرده ام. چون فقط بزرگان و علمای شیعه چنین کاری – یعنی صلح- را انجام داده اند. امام علی ققبل از هر سه جنگش ابتدا چند با با طرفین قتال صحبت کرد و انها را دعوت به صلح کرد و گفت دست از جنگ بردارید. اما انها دست از جنگ یبرنداشتند. مثلا در جنگ جمل امام اخرین فرستاده خود را به سوی جملیان فرستاد تا نامه اش را بر انان که در مورد صلح و دعوت کردن به سنتهای فراموش شده پیامبر بود بر انها بخواند اما ان سفیر بدستور عایشه شهید شد.
  یا در کربلا امام حسین و یارانشان چند بار با انها صحبت کردند و انها را به متارکه جنگ دعوت کردند اما انها گوش ندادند. پس با این اوصلاف شما چگونه ادعا می کنید که فقط شما به این ایه عمل می کنید. شیعیان همواره تابع امامان خود بوده اند و همواره هم خواهند بود.. اتفاقا مذهب شما یا اسیر ارجاء است یا اسیر قضا و قدر و یا دادن حکم تکفیر است. از بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام شما دایما مخالف امامان بوده اید و الان که شهید شده اند باز دست از دشمنیشان بر نمی دارید و دایما با انها و پیروانشان ودشمنی می کنید. مذهب ما مذهب عشق و دوستی است نه مذهب شما.

  توکلت علی الله.

 12. بسم الله الرحمن الرحیم

  درمورد فردوسی در زمان فردوسی مردم ایران برمذهب اهل سنت بوده اند وحتی پادشاهان و اینطور رسم بوده که بعد ثنای خدا و رسول خلفای راشدین مدح شوند واین دلیل بر تسننش می باشد
  اما قیاس شما براینکه او زرتشت را مدح کرده پس زرتشتی است باطل است زیرا فردوسی مسلمان است دوم اینکه اشعار او حماسی است برعکس سعدی وحافظ و دیگران
  ؟___________
  اما در مورد منهج اهل سنت
  منظور من جنگ علی با معاویه نبود ما نیز منکر این نیستیم منظور من این بود که منهج علی نیز منهج اهل سنت است دور از تکفیر ولعن وسب وشتم حتی اهل شام را تکفیر نکرد ودر نهج البلاغه می گوید اهل شام برادران ما هستند
  آیا شیعه که خود را پیرو علی می داند از منهج او پیروی می کند؟یا اینکه تمام کسانی را که باعلی جنگ رکرده اند کافر می دانند؟؟
  عجب شما ابتدا بیا امامت را ثابت کن بعد برو سرامامان

  شما اصلا کاملا قاطی کردی ارجاء< چه ربطی به اهل سنت دارد؟اصلا شما میدونی ارجاء چیه واهل ارجاء چه کسانی هستند؟اهل عقیده بدا وتقیه وتحریف قران را چه به تکلم در این موارد؟
  تمام امام های شما 11نفر نفر 12 که خرافه ای بیش نیست جملگی سنی بوده اند
  پیرو قران وسنت وجعفر صادق نیز از اهل سنت بوده و نوه ابوبکر الصدیق این شماها هستید که از بدو وجودتان دشمن صحابه وامهات مومنین بودید وجز سب وشتم ولعن وتکفیر چیز دیگری نمی دانید
  والا اهل سنت مشکلی با اهل بیت ندارند بلکه محبشان هستند

 13. عجبا رافضیها نه فقط به نام بيروي از اهل بيت هرجي خزعبلات و شركيات و كفريات را نشر كردند و آخوندهاي خمس خورشان ملت ايران را اسلام ستيز كردند بلكه الان حتى ميخواهند شعراي ايران زمين را تحريف كنن

  جناب رافضي فرمودند كه فردوسي شيعه بود, باشه قضاوت با خواننده اكر اين بيت فردوسي شيعي
  هست ما آرزو داشتيم همه شيعيان بالاخص شيعيان با منطق و با انصاف از
  همين فردوسي بيروي كنن!

  حکیم ابوالقاسم فردوسی

  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند نهی

  که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس ز بوبکر به

  عمر کرد اسلام را آشکار بیاراست گیتی چو باغ بهار

  پس از هر دو آن بود عثمان گزین خداوند شرم و خداوند دین

  چهارم علی بود و جفت بتول که او را به خوبی ستاید رسول

  صحابان او جمله اخیر بودنند همه هر یکی همچو اختر بودنند

  ولیکن ازیشان چهار آمدند که در دین حق پایدار آمدند

  ابوبکر صدیق شیخ عتیق که بد روز و شب مصطفی را رفیق

  پس از وی عمر بد که قیصر به روم ز سهمش نیاراست خفتن به بوم

  سیم، میر عثمان دین دار بود که شرم و حیا زو پدیدار بود

  چهارم علی ابن عم رسول سر شیرمردان و جفت بتول

  از آزار این چار، دل را بتاب که آزارشان دوزغ آرد به تاب

 14. آقای محترم صرفا نقل یک قول در کتابی دلیل بر صحت آن نمی باشد متعدد بودن مصادر یک قول دروغین هیچ وقت صحت آن قول را اثبات نمی کند
  من با جرات تمام به شما می گویم و حاضرم قسم بخورم در هیچ مصدری از مصادر اهل سنت قضیه ی حمله و به حضرت زهرا توسط حضرت عمر و سقط جنین نیامده است و در کتابهایی که این موضوع نقل شده صرفا جهت رد بر آن بوده و هیچ کدام از علمای اهل سنت این موضوع را اقرار
  نکردند و هیچ روایت صحیح السندی در این مورد وجود ندار د ا
  در مورد فروسی هم بگویم : ایشان شاید تنها شاعری باشند که شیعه یا سنی بودن او اندکی در هاله ی ابهام قرار دارد و خیلی ها در این مورد بحث کردند و عده ای او را شیعه و گروهی سنی دانسته اند اما بقیه شاعران همگی تا قبل از دوران صفوی سنی مذهب بودند به جز چند نفر انگشت شمار امثال ناصر خسرو رافضی بود و از اهانتهایی که به اهل سنت کرده این امر مشهود هست

 15. البته بر فرض اینکه بگوییم فردوسی شیعه بوده اما به هیچ وجه رافضی نبوده است چنانچه از اشعار
  او در مورد صحابه و خلفای راشدین این امر مشهود است .. آیا کسی در این زمان در مورد صحابه و خلفای راشدین این چنین سخن بگوید و آنها را مدح کند شما او را شیعه به حساب می آورید؟؟
  من که همچنین شیعه ایی تا کنون ندیدم …پس چطور باور کنم که فردوسی شیعه بوده؟؟؟

  جالب اینجاست در کتب درسی شعر فردوسی اندر ستایش پیغمبر و اصحاب را سانسور کردند
  در کتاب درسی
  تاریخ ادبیات ایران و جهان کلاس دوم دبیرستان رشته ی انسانی
  این شعر را آوردند و 4 بیت مربوط به خلفای راشدین را حذف کردند

 16. نوشته بودین که موضوع کم اهمیت غدیر!!!!!!!!!!!!!!من به مسلمان بودن شما شک دارم.مگه قرآن نخوندین؟؟؟اینا اپآیه قرآن نیست.
  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ
  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
  میخواین بگین با اعلام دوستی علی دین کامل شده یا با اعلام ولایت علی؟؟؟؟؟؟؟
  در مورد دشمنی حضرت فاطمه با شیخین بهتره به کتاب های صحیح خودتون مراجعه کنین؟؟؟؟
  خطبه فدک حضرت زهرا رو هم بخونین.

 17. بسم الله الرحمن الرحیم

  اینکه می گویید به مسلمان بودن ما شک دارید جای تعجب نیست چون شماها همه را تکفیر می کنید الا شیعه
  اینها آیه قرآن هستند اما ربطش به غدیر چیست؟؟
  آیه اول در عرفه نازل شده
  ودومی در اوایل بعثت
  چطور بیعت رضوان در قران ذکر شده اما بیعت غدیر نشده؟؟
  علی رضی الله عنه نه اصل دین است نه فرع آن وبا علی نه چیزی ناقص شده ونه کامل
  درمورد بقیه صحابه هم همچنین
  بلکه دین کامل شده با احکام وحدود الهی
  هیچ دشمنی بین شیخین وفاطمه نبوده است
  ورضایت فاطمه در کتب خودتان ثابت شده

 18. اصلا شان نزول و زمان نزول دو آیه ی فوق دو مکان و زمان مختلف است و اصلا ربطی به دیگر ندارند !!!!
  پس مقدمه ای که بر اساس آن سوال خود را مطرح کردی کلا اشتباه است یعنی اصلا آیه ی اکمال دین ربطی به آیه ی تبلیغ ندارد. و این نزد ما اهل سنت کاملا ثابت و روشن است ….در مورد دشمنی حضرت فاطمه با شیخین شما یک روایطی از صحیحین (بخاری و مسلم) بیاورید تا من تسلیم شوم و قبول کنم .یک روایت صریح که بر دشمنی دلالت کند (روایت صحیح السند و واضح و بدون تاویل )
  خطبه ی فدک هم بدرد خود شما می خورد چون نزد ما اهل سنت سند ندارد

 19. با سلام
  در مورد تنزیه صحابه لطفا به عقل خود رجوع کنید. شخص معاویه و اقدامات کاملا غیر اسلامی او که جزء بدیهیات تاریخ است دلالت بر عدم تنزیه تمامی صحابه دارد. آیا در مورد اقدامات معاویه نیز میتوان توجیهاتی انجام داد
  جنگ با خلیفه زمانش علی علیه السلام
  ، کشتن یا حداقل مشارکت در کشتن امام حسن که به اذعان خودتان سید جوانان بهشت است
  ، انتصاب یزید به جانشینی خودش که بر خلاف معاهده اش با امام حسن بود
  .این در حالیست که او صحابی پیامبر و کاتب وحی بود
  در مورد حضرت فاطمه دلیل وصیت به دفن شبا نه اش چه می تواند باشد.
  اگر کمی منطقی باشید کفایت می کند
  .خدا کند انسان به دنبال حقیقت باشد
  نه متعصبانه فکر کند
  .

 20. بسم الله الرحمن الرحیم

  این را شما باید به عقل خود رجوع کنید که چگونه ممکن است 12 تن معصوم از هر خطایی باشند جالب اینکه خودشان معترف به خطای خود هستند وچگونه ممکن است این 12 تن تمام علوم دنیا را بدانند؟؟اما یک کتاب ننوشته باشند
  ما عقیده عصمت برای صحابه نداریم وخطای یکی از آنها موجبات کفر یا بی احترامی به ایشان یا بقیه شان نمی شود

  حضرت معاویه خدمات بسیاری به اسلام هم نمودند و جنگ بین او حضرت علی فقط وفقط فتنه بین مسلمانان بوده هردو طرف دچارش شدند وحق اقرب به علی رضوان الله علیه بوده

  اینکه معاویه حسن را کشته از کشفیانت جدید رافضه می باشد !

  شما بفرمایید چرا حضرات ابوهریره وعایشه وعثمان شبانه دفن شدند؟؟دلیلی داشته؟؟

 21. بسم الله الرحمن الرحيم

  : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) آل عمران
  شيعيان عزيز ديكه قضاوت باخود شماست
  كه اسلام را جكونه ببينيد
  و ولي مومنان را جه كسي بدانيد
  ما اصلا جرا بحث بيهوده بكنيم
  كه كذشتكان جه كاري كردن وجرا كردن
  ما نفس خود را در نظر بكيريم كه جه هستيم
  مطمئن باشيم كه خداوند در مورد علي وابوبكر وعمر وعثمان
  از ما سوال نخواهد كرد ويا از معاويه و يزيد
  زترس روز موعود زجشمان خون باريد * زبهر روزآتي همين امروز بكاريد

 22. با سلام ٰسوالی که برای من پیش اومده اینه که مگه خدای ناکرده مقام آقایان ابوبکر و عمر بالاتر از پیامبر است که اینقدر با تعصب از اینها طرفداری می کنید اگر ادعا میکنید که مسلمان هستید چرا حرف پیامبر رو در روز غدیر نپذیرفتید که البته مشکل شما اهل سنت همین نپذیرفتن غدیر است و اینکه چطوره که هر چه شیعیان دلیل و مدرک می آورند از نظر شما قابل قبول و معتبر نیست شما که ادعا میکنید نهج البلاغه را قبول دارید خطبه 3 که مربوط به شکوه امیرالمومنین علی(ع) از آقایان عمر و ابوبکر و عثمان آمده است رو نخوانده اید شاید این قسمت از سخنان امام علی رو هم از نظر اعتبار قبول ندارید که اگر اینطور است که برای شما متاسفم

 23. بسم الله الرحمن الرحیم
  اولا:از مطالب جالب این است که عده ای اهل سنت را اهل صلح و دوستی میدانند اما از همان ابتدای کار شروع به توهین به شیعیان نموده اند!!!!!!
  ثانیا:جالب است این که یک جنگ میان مسلمانان رخ میدهد و هفتاد هزار نفر کشته می شوند(جنگ جمل) و هیچ کسی مقصر نبوده است! نکند چند وقت دیگر میخواهید بگویید که ته تقصیر امام علی هم بوده! جالب است که عایشه و طلحه و زبیر بر ضد ایشان شورش کردند اما هیچ تقصیری ندارند!(البته اگر شما نگویید که این جنگ را امام علی به راه انداخت!!!!!)

 24. بسم الله الرحمن الرحیم
  شما ها نه قضیه ی فدک رو قبول دارین و نه آیه ی ولایت رو. عیبی ندارد. لااقل به اون کتاب های معتبرتون نگاه کنین و در مورد دعوت عشیره ی اقربین بخونین که پیامبر صراحتا امام علی را به عنوان برادر و جانشین خودش معرفی می کنه. آیا این جا هم ما دروغ میگیم؟ آیا پیامبر حرفش رو عوض میکنه؟ شماهایی که ادعای کتاب خوان بودنتون می شه کمی بیشتر مطالعه کنید

 25. اقاي رضا جناب رافضي

  اولا كه حديث دار يعني كذب دعوت رسول الله صل الله عليه و على آله و سلم به عشيره اقربيين ضعيف هست و لذا هيج حجتي نيست.

  اين هم دليل:

  http://www.soonaa.com/vb/showthread.php?t=879

  بس برادران اهل سنت و برادران عاقل شيعه كه به فضل الله همه ي ما از دروغ و دجال امثال شما
  آخوندها و آخوند دوست خسته اند خودشون ميتوانند قضاوت كنند و ببيدنند كه اين حديثي كه شماها روش مانب ميدهيد صحيح نميباشد, مكر سطح علم شما تا حدي نميرسه كه بدونيد كه هر حديثي در كتب ما صحيح نيستند؟!!

  و در ضمن هيجكس نه قضيه فدك رو انكار ميكنه و نه آيات قرآن حكيم رو اما تفاسير باطني بر اساس رواياتهاي ضعيف و اضافه كردن و بيمعرفتي روافض در مورد قضيه فدك 100% انكار ميكنيم :

  فدك:

  http://www.islamtxt.net/article/83

  آيه و ولايت و غيره:

  http://www.islamtxt.net/category/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

 26. آقاي مهري سلام بر شما

  اولا كه اهل اسلام و سنت نهج البلاغه رو قبول ندارند جنكه ما – بر خلاف شما روافض – هيج كتابي رو بدونه سند قبول ندرايم جه برسه به كتابي كه مؤلفش يك رافضي بود و به دروغ بعد از 300 سال از وفات سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه و ارضا اين كتاب را به او نسبت ميكند لذا بقول آقا رضا كمي بيشتر مطالعه كنيد.

  شما فورموديد:

  ” اگر ادعا میکنید که مسلمان هستید چرا حرف پیامبر رو در روز غدیر نپذیرفتید که البته مشکل شما اهل سنت همین نپذیرفتن غدیر است””

  واويلا ديست ورداريد ازين آخوندبازي
  يعني درغ كفتن!!!
  كي كفت اهل سنت حديثي كه در باره غدير ميباشد قبول نداريم؟؟ حديث صحيح ميباشد اما جه ربطي به افسانه ولايت علي رضي الله عنه دارد؟؟ شما روافض هستيد كه 99% صحابه رو نه فقط قبول نداريد بلكه تكفيرشون هم ميكنبد!

  زماني كه ميتوانستيد به سادكه بعضي اهل سنت نادان و برادران شيعه خودمان را كول بزنيد كزشته!! امروز قضاوت با مردم عاقل ميباشد كه همه ببينند كه اين غدير خم رو مثله بقيه موضوعات با هزاران دروغ تحريف كرديد:

  حقيقت غدير:

  http://www.islamtxt.net/question/406

 27. سلام
  من شخصا کاری به این که کی پیرو چه مذهبیه ندارم
  اما در مورد شعرا…
  سنایی یک سنی کاملا معتقد بود که بعد از تحقیق شیعه شد
  آیا شما شاعر شیعه می شناسید که سنی شده باشه؟
  خدا همه ما را به راه خودش هدایت کند

 28. اگه حق با شماست پس چرا با توهین پاسخ می دهیدٰ برای من این سوال پیش آمده که چطور ما هر دلیل و سندی میآوریم از نظر شما اهل سنت معتبر نیست مطمئنا نمی خواهید حق رو قبول کنید خداوند همه ما را به راه راست (راه پیامبر و آقا امیر المومنین علی(ع) ) هدایت کند.آمین.

 29. از سلیمان روایت است که گفت : نزد ابی عبدالله ( امام جعفر صادق ) علیه السلام بودم که ابوبصیر داخل شد … او گفت : گفتم ( به امام جعفر صادق ) فدایتان شوم، ما را به القابی می خوانند که پشتهای ما را می شکند و موجب مرگ قلبهای ما می شود و ولاة امور خونهای ما را حلال می دانند بر طبق حدیثی که فقهای آنان برایشان روایت می کنند . ابوعبدالله علیه السلام گفت : منظورت عبارت « رافضه » است ؟ گفتم : بله . امام جعفر صادق گفت : والله آنها به شما چنین اسمی نداده اند بلکه الله شما را چنین خوانده است . آیا می دانی ای ابا محمد که هفتاد مرد از بنی اسرائیل، فرعون و قومش را رد ( رفض ) کردند وقتی ضلالت آنها برایشان مشخص شد و به موسی علیه السلام پیوستند وقتی که هدایت او برایشان مشخص گردید؟ که آنها در لشکر موسی رافضه خوانده می شدند برای اینکه فرعون را رفض ( رد ) کرده بودند و عابدترین اهل لشکر موسی بودند و او و هارون و ذریه آنها علیهم السلام را بسیار دوست می داشتند پس الله عز و جل به موسی علیه السلام وحی کرد که این اسم ( رافضی ) را برایشان در تورات ثابت دارد که من آنها را به این اسم نامیده ام و آن را به آنها بخشیده ام که موسی علیه السلام این اسم را برایشان ثابت گردانید سپس الله عز و جل این اسم را برای شما نگاه داشت تا به شما اعطا کند . ای ابا محمد آنها خیر را رفض ( رد ) کردند و شما شر را . مردم به فرقه ها و شعبه های مختلفی تقسیم شدند و شما به اهل بیت نبیتان صلی الله علیه و آله و سلم منشعب شدید و رفتید هر جا که آنها رفتند و انتخاب کردید آنچه را الله برایتان انتخاب کرده بود و خواستید آنچه را الله خواست پس بشارت دهید و باز هم بشارت دهید … ( اصول کافی : ج : 8 ص : 34 : کِتَابُ الرَّوْضَة ، خُطْبَةُ الطَّالُوتِیَّةِ ) .

  با توجه به این حدیث میدونم که الان میگویید که چنین حدیثی رو هم قبول ندارید اما اصلا برای من مهم نیست حالا هر چقدر دوست دارید به ما بگویید رافضه.

 30. ””’
  اگه حق با شماست پس چرا با توهین پاسخ می دهیدٰ برای من این سوال پیش آمده که چطور ما هر دلیل و سندی میآوریم از نظر شما اهل سنت معتبر نیست مطمئنا نمی خواهید حق رو قبول کنید خداوند همه ما را به راه راست (راه پیامبر و آقا امیر المومنین علی(ع) ) هدایت کند.آمین.””

  اولا كه رافضي كفتن توهين نيست شما بريد كمي مطالعه كنيد و مثلا ببينيد زنديق مجلسي صفوي جي كفت درباري اين لفظ

  در ضمن شما بريد از اول ياد بكيريد فرق بين حديث ضعيف و صحيح و شاذ و غيره جيست!! ما سدها حديث صحيح و معتبر درباره فضيلت و حقوق اهل بيت در كتب تسعه داريم اصلا امام بخاري باب ها اي زده در صحيحش به نام فضيلة فاطمة الزهراء عليه السلام (اين خودش رد بر كذب آخوندييست كه ميكويند اهل سنت انوي هستند و فضائل اهل بيت را نقل نكردند) شما خودتان و امثال آخوندهاي صيغه باز (فحشابازي ديني رافضي) و خمسخور رو كول بزنيد اما مارا و برادران و خواهران روشنفكر و محقق اهل تشيع رو كه تو اين عصر شبكه و انترنت كه ديكه نميتوانيد كول بزنيد!!! قضيه اصلا بيجيده هم نيست من مدرك هم اوردم و اثبات شد كه حديث يوم الدار (دعوت به عشيره) صحيح السند نيست!!!! ميدونم اين شكه براي شما جونكه شما رافضيان كجا و اهميت به صحيح و ضعيف بودن روايت كجا!!! شما هرجي كه تو كتاب ما باشد حال ضعيف يا صحيح ميخواهيد با زور ما ببذيريم تا وقتي كه با هوا و نفسه شما هماهنك باشد مشكلي نداريد!!! اين زندقه است نه علمي

 31. احسنتم على الاقل قبول كرديد كه رافصي هستديد!!! تبعا ما رواياتي از كتاب شرك آلود نجس الكافي كليني زنديق كه اعتقاد به تحريف قرآن داشت رو قبول ندرايم. اصلا اهل بيت و ابي عبد الله الامام جعفر الصادق از شما روافض بيزاره:

  http://www.aqeedeh.com/view/news/306/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/

  و اما روافض:

  http://www.islampp.com/index.php?id=144&ftwid=14299

  روافض جمع رافضي به معني ترک کننده و رها کننده است، رافضه گروهي که پيشواي خويش را رها کنند و از او باز گردند
  روافض دشمنان واقعي اسلام و مسلمانان اند و بنا به اقتضاي زمان در مناسبتها و موقعيتها در قالب هاي گوناگوني ظاهر شده اند و در هر مقطع و دوري از تاريخ با استفاده از فرصتهاي بدست آمده، با حفظ ماهيت خويش رنگ عوض کرده و به نامي موسوم گشته اند، اساس اين فرقه بر تباه کاري، فساد اخلاقي تحت پوشش صيغه، دشمني با صحابه، سني ستيزي، تقيه و اختلاف نهاده شده است و يقينا فساد، فساد به بار مي آورد.
  اين گروه در زمان رسول خدا صلي الله عليه وسلم در شکل منافقين و در اواخر دوران خلافت حضرت عثمان رضي الله عنه در قالب سبائيها ظاهر گشت، از سال 906هجري قمري شکل صفويه را به خود گرفت و بنام تشيع صفوي جنايات بي شماري مرتکب گرديد که خود بحث جداگانه اي را مي طلبد.

 32. سلام
  من یک شیعه دنبال حقیقت هستم چندی پیش کتابی را مطالعه می کردم به نام شب های پیشاور که مربوط به مناظرات شیعه و سنی بود ان کتاب را که نمی توانید منکر شوید چون در تمام روزنامه های پاکستان به چاپ رسیده اگر مذهب شما بر حق است چرا در مناظرات نمی توانید شیعیان را قانع کنید و در آخر هم شیعیان با کتاب های خودتان شما را محکوم میکنند

 33. سلام بر شما هموطن عزيز شيعي

  كتاب شب هاي بشوار يك افسانه آخونديست و اكرحقيقت جو هستيد حتما باسخ علماي اسلام را بر اين اكاذب رافضي صفوي (شبه هاي بشوار) رو مطالعه كنيد بارك الله فيكم

  اينهم لينك

  http://www.aqeedeh.com/book/533/

  در ضمن اين وبسايت مذهب رافضي شيعي رو با خود كتب شيعي هم باطل ميكنه:

  http://www.aqeedeh.com/book/533/

 34. shams tabriz,moulana,sanai khaznawi,hasan ibn sabah ibn sina balkhi , nasir khusraw balkhi rudaki ferdawsi w
  omar khayaam w…………………………hama shan sunny mazhab budand wali bahd az taqiqat ziad hama shan shia mazhab shudand ka fualiatha chashm gir ra barai shia ismaili anjam dadand ka ba naam DAHI yad mishawand

Comments are closed.